Säffle Filmstudio årsmöte 2021

Då Säffle Filmstudio inte har några filmvisningar våren 2021 så har styrelsen beslutat att årsmötet istället hålls i digital form. Här nedanför återfinns de sedvanliga årsmöteshandlingarna: årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt valberedningens förslag. Medlem som önskar ytterligare information eller har invändningar mot något i handlingarna ombeds kontakta styrelsen angående detta senast 12 april. Därefter anses handlingarna godkända av årsmötet.

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag